top of page

GESCHIEDENIS

Gerard Geyskens

In de eerste helft van deze eeuw stichtte Gerard Geyskens, grootvader van de huidige Afgevaardigde Bestuurder Axel Geyskens, De Bloemmolens

van Beringen.

Het werd een eenmanszaak met

5 personen in dienst.

Later kwam men op het idee om naast bloem ook veevoeders te gaan produceren die rechtstreeks aan de verbruiker geleverd werd. In de loop der jaren werd aan deze bedrijvigheid een proefbedrijf met zeugen en mestvarkens toegevoegd dat tot enkele jaren geleden 50 ton vlees per week produceerde.

Johan Geyskens

Op het moment dat Johan Geyskens labo- en productieverantwoordelijke is, we schrijven 1977, ziet hij op enkele maanden de hele bedrijfstop wegvallen. Hij besluit om het bedrijf alleen over te nemen.

Axel en Justin Geyskens

Begin januari 2015 starten we met de bouw van een volledig nieuw complex te Beringen. Hierbij wordt de productieactiviteit van de beenhouwerij overgebracht in onze nieuwe gebouwen samen met Delikatessen.
 

Al onze bedrijven zijn nu ondergebracht te Beringen om zo vlot, snel en concurrentieel onze klanten te kunnen bedienen.

Vanaf 1982 is de nieuwe bedrijfstak "Geyskens Delikatessen" opgestart.Over de jaren heen is het productengamma uitgebreid tot 1500 producten waarbij we leverancier zijn voor de "gastronomie"
 met toelevering over gans Vlaanderen.

In 1999 nemen we de industriele beenhouwerij Astraco in Hasselt over.
 

bottom of page